Els conceptes fonamentals

Els conceptes fonamentals del treball que proposo en aquest Cicle de Tallers es poden resumir de la següent manera:

En tot èsser viu hi ha una energía que circula per tot l´organisme. Aquesta energía ens manté vius de la mateixa forma com ho fan els aliments i l´aire que respirem. Quan l´energia pot circular lliurament  estem en perfecta armonía.  Les obstrucccions del canals energétics es produeixen per emocions i actituts davant la vida que no son positives, i es llavors quan apareixen els malestar i trastorns tan físics com emocionals, ja que tot trastorn o malaltia apareix quan hi ha un desequilibri sigui en el nivell que sigui.

La respiració i l´armonia

La respiració es la base de l´energía. L´energía vital que ens envolta está sempre disponible a través de la respiració. La clau es simplemente exhalar i permetre que l´energía vital entre completament en nosaltres. Mitjançant la respiració, que es l´esència purificada de la vida, ens revitalitzem i renovem.

Les conseqüencies d´una mala respiració es la deficient oxigenació de les cèl-lules i per tant en els teixits de tot l´organisme. Aixó alhora pot comportar infeccions respiratories, cansament, ansietat, trastorns digestius i cardiovasculars, un sistema inmune debilitat i en general un baix rendiment en totes les activitats que fem.

Els Fluxes

Desde la visió de les técniques que utilitzarem del Jin Shin Yyutsu, l´energía vital es desplaça per el cos per diferents canals que anomenem “fluxes” i que unifiquen i integran l´organisme.

L´energía baixa per la part anterior del cos i puja per la part posterior en un moviment constant.

Els punts

Hi han 26 punts diferents anomenats “cierres energéticos de seguridad” -CES- als dos costas del cos. Quan un d´aquest punts s´obstrueix es manifesta un síntona en la part corresponent del cos

D´una manera molt simple, fácil i alhora efectiva  podem recuperar l´equilibri perdut amb les nostres propies mans en els punts que anirem coneixent al llarg d´aquest Cicle Tallers.

Coneixerem també com les emociones afecten en el cos físic i la relació que hi ha entre órgan/emoció, alhora que aprendrem quines Flors de Bach tenen el poder de sanar-les. En cada Taller abordarem una emoció determinada i el seu òrgan corresponent.r

Tot aixó ens portará a una coneixença més amplia del concepte de salut i malaltia i, el més important, a començar a prendre les regnes de la nostre salut.

Aquesta práctica no pot sustituir qualsevol tractament que estem portant a terme, pero si que pot ajudar en el procès de resolución.

Montserrat Chando

Psicoterapeuta Integrativa